Hur stort är Gotland?

Hur stort är Gotland?

  1. Cirka 3,140 km².
  2. Cirka 2,527 km²
  3. Cirka 5,531 km²

Rätt svar:

Gotland omfattar cirka 3,140 km².

Fördjupning i: Hur stort är Gotland?

Gotland, Sveriges största ö, är ett unikt landskap som utgör en egen kommun. Med en yta på cirka 3,140 kvadratkilometer är det inte bara landets största ö utan också ett av de mest distinkta geografiska områdena i Sverige. Öns storlek bidrar till dess rika biodiversitet, variationsrika natur och unika kulturella landskap.

Gotland är känd för sin imponerande historia som sträcker sig tillbaka till vikingatiden, vilket återspeglas i de många fornlämningarna spridda över ön. Dessutom är Gotland berömt för sin särpräglade natur, från dramatiska kalkstensklippor till långa sandstränder och djupa skogar.

Öns kulturella och historiska arv, tillsammans med dess natursköna landskap, gör Gotland till en populär destination för både svenska och internationella turister. Gotland spelar en viktig roll i svensk turism och erbjuder en mångfald av aktiviteter och sevärdheter, från Medeltidsveckan till Almedalsveckan, som lockar besökare från hela världen.

Trots sin begränsade yta i jämförelse med Sveriges totala landmassa, fortsätter Gotland att vara en viktig del av landets kulturella och historiska identitet. Öns unika geografi och arv gör den till en oersättlig del av det svenska landskapet.


Nästa fråga: