När dog Albert Einstein?

När dog Albert Einstein?

  1. 1950
  2. 1955
  3. 1890

Rätt svar:

Albert Einstein dog 1955, i Princeton, New Jersey.

Fördjupning: När dog Albert Einstein?

Albert Einstein, en av de mest framstående vetenskapsmännen i modern historia, dog den 18 april 1955. Han var mest känd för sin relativitetsteori, som har haft en enorm inverkan på hur vi förstår tid, rum, massa och energi.

Einstein föddes i Tyskland 1879 och blev senare amerikansk medborgare. Hans bidrag till fysiken och hans filosofiska insikter om universums natur har lämnat ett bestående avtryck på vetenskapliga och akademiska samhällen runt om i världen.

Hans död i Princeton markerade slutet på en era av banbrytande vetenskapliga upptäckter. Einstein lämnade efter sig ett arv som fortsätter att inspirera forskare, filosofer och alla som fascineras av universums mysterier.


Nästa fråga: