Vad betyder corona?

Vad betyder corona?

  1. Krona
  2. Går ej att slå
  3. Härskaren

Rätt svar:


Corona betyder krona.

Fördjupning i: Vad betyder corona

Ordet ”corona” har flera betydelser och dess användning sträcker sig över olika sammanhang. Ursprungligen kommer ordet från latin där ”corona” betyder ”krona” eller ”krans”. Detta är en betydelse som har levt kvar i många romanska språk, såsom spanska, där ”corona” också betyder ”krona”.

Historiskt sett har termen corona använts i en rad olika sammanhang, ofta relaterade till dess ursprungliga betydelse av något som omger eller toppar något annat, likt en krona. I astronomi, till exempel, refererar corona till den yttersta delen av solens atmosfär, synlig som en ljuskrans under en solförmörkelse. Inom botanik kan corona syfta på en kronliknande struktur hos vissa blommor.

I modern tid har ordet corona fått ytterligare betydelser. Mest framträdande är dess användning i medicinska sammanhang, särskilt i samband med coronaviruset, som har fått sitt namn på grund av virusets kronliknande utseende under mikroskopet. Det är just denna betydelse av ordet som har dominerat den globala diskursen i och med COVID-19-pandemin som började i slutet av 2019.


Nästa fråga: