Vad heter Sveriges statschef?

Vad heter Sveriges statschef?

  1. Kungen
  2. Statsministern
  3. Innehavaren av ÖB-ämbetet

Rätt svar:

Det är kungen som är Sveriges statschef och inte statsminstern eller ÖB.

Fördjupning i: Vad heter Sveriges statschef?

Sveriges statschef är Kung Carl XVI Gustaf. I en monarki, som Sverige, är det monarken som är statschef, till skillnad från en republik där statschefen oftast är en president. Kung Carl XVI Gustaf har innehaft denna roll sedan han besteg tronen den 15 september 1973 efter sin farfar, Kung Gustaf VI Adolf.

Som statschef i Sverige har kungen främst ceremoniella och representativa uppgifter. Sverige är en konstitutionell monarki, vilket innebär att kungens makt är starkt begränsad och i huvudsak symbolisk. Den verkställande makten ligger istället hos regeringen, ledd av statsministern, som är Sveriges högsta politiska ledare och ansvarar för landets dagliga styrning.

Det är också viktigt att notera att om Sverige skulle avskaffa monarkin och bli en republik, skulle en president troligen bli statschef. Men det är en hypotetisk situation och skulle kräva en grundlagsändring. Sveriges nuvarande statsform, med en monarki, har djupa historiska rötter och har varit en del av landets identitet i århundraden.

Överbefälhavaren (ÖB) är en separat position och är den högsta militära befattningen i Sverige. ÖB är ansvarig för ledningen av de svenska försvarsmakten, men denna post är inte kopplad till statschefsrollen, som är en civil position.


Nästa fråga: