Vad heter Sveriges största sjö?

Vad heter Sveriges största sjö?

  1. Vättern
  2. Hjälmaren
  3. Vänern

Rätt svar:

Sveriges störst sjö heter Vänern.

Fördjupning i: Vad heter sveriges största sjö?

Vänern är Sveriges största och Europas tredje största insjö, belägen i Västergötland, Dalsland och Värmland. Den täcker en yta av cirka 5 650 kvadratkilometer och har en volym på ungefär 153 kubikkilometer vatten. Vänerns maximala djup når över 106 meter, och dess medeldjup ligger runt 27 meter.


Nästa fråga: