Varför har Jan Guillou suttit i fängelse?

Varför har Jan Guillou suttit i fängelse?

  1. Spioneri
  2. Skattebrott
  3. Upphovsrättsbrott

Rätt svar:

Jan Guillou satt i fängelse i 10 månader för IB-avslöjandet som han gjorde på 70-talet.

Fördjupning i: Varför har Jan Guillou suttit i fängelse

Jan Guillou är en författare 17 januari 1944 i Södertälje. Han är en svensk författare och journalist. På 70-talet så avslöjade han att Sverige hade en hemlig organisation inom underrättelsetjänsten som riksdagen inte kände till. Det fick han sedan sitta 10 månader i fängelse för eftersom avslöjandena ansågs skada rikets säkerhet.


Nästa fråga: