Vem eller vilka grundade Google?

Vem eller vilka grundade Google?

  1. Larry Page och Sergey Brin
  2. Siddharta Gautama
  3. Bill Gates och Paul Allen

Rätt svar:

Det var Larry Page och Sergey Brin sin grundade Google.

Fördjupning i: Vem eller vilka grundade Google?

Larry Page och Sergey Brin, två doktorander vid Stanford University, grundade Google den 4 september 1998. Från början var Google ett forskningsprojekt som syftade till att förbättra datahantering och sökfunktionalitet på internet. Företaget har sedan dess vuxit till att bli en av de mest inflytelserika och värdefulla teknikjättarna i världen, känd för sin sökmotor som är den mest använda tjänsten av sitt slag globalt.

Google har också expanderat betydligt bortom sin ursprungliga sökmotor, och inkluderar nu en mängd olika produkter och tjänster, som Gmail, Google Maps, Google Drive, och operativsystemet Android. Dessutom förvärvade Google videoplattformen YouTube 2006, vilket ytterligare stärkte dess position på internet.

Enligt en undersökning genomförd av Internetstiftelsen i Sverige 2018, använde ungefär 98-99% av alla internetanvändare i Sverige Google, vilket speglar dess dominans inte bara i Sverige utan i stora delar av världen. Google är inte bara en sökmotor utan också en viktig del av det digitala ekosystemet, med omfattande inverkan på hur information söks, hanteras och delas på internet.

Med sitt huvudkontor i Mountain View, Kalifornien, är Google nu en del av Alphabet Inc., en holdingbolagsstruktur som bildades 2015, där Google är det största dotterbolaget. Denna omstrukturering var avsedd att skapa en klarare organisationsstruktur och möjliggöra större fokus på diversifierade projekt utanför Googles kärnverksamhet.


Nästa fråga: