Vem grundade Socialdemokraterna?

Vem grundade Socialdemokraterna?

  1. August Palm
  2. Sven Aspling
  3. Hjalmar Branting

Rätt svar:

August Palm grundade Socialdemokraterna.

Fördjupning i: Vem grundade Socialdemokraterna?

1889 bildades Sveriges socialdemokratiska arbetareparti, SAP. Hjalmar Branting blev sju år senare Sveriges förste socialdemokratiske riksdagsledamot. Mötet i Malmö den 6 november 1881 brukar räknas som det första socialistiska föredraget i Sverige och som upptakten till bildandet av partiet. Den som stod för det första socialistiska föredraget var alltså August Palm. Socialdemokraterna är idag Sveriges äldsta parti.

August Palm, ofta kallad för ”Socialismens fader” i Sverige, var en central figur i den tidiga svenska arbetarrörelsen. Han reste runt i landet och höll tal och föredrag om socialism och arbetarrättigheter. Palm var en stark förespråkare för arbetarnas rättigheter och social rättvisa, vilket lade grunden för det som skulle bli Socialdemokraternas politiska plattform.

Hjalmar Branting, som blev partiets första riksdagsledamot, spelade också en viktig roll i partiets tidiga utveckling. Han var en skicklig politiker och ledare som bidrog till att forma partiets ideologi och strategi. Branting blev senare Sveriges första socialdemokratiska statsminister och är en av de mest framstående figurerna i partiets historia.

Sven Aspling var däremot inte involverad i partiets grundande men var en betydande politiker inom partiet senare. Han tjänstgjorde som socialminister och var känd för sitt arbete med socialpolitik och välfärdsreformer.


Nästa fråga: