Vem skrev romanen Pride and Prejudice?

Vem skrev romanen Pride and Prejudice?

  1. Emily Brontë
  2. Jane Austen
  3. Virginia Woolf

Rätt svar:

Jane Austen skrev romanen Pride and Prejudice.

Fördjupning i: Vem skrev romanen Pride and Prejudice?

Jane Austen, den berömda brittiska författaren, är mest känd för sina romaner som skildrar livet för kvinnor i det tidiga 1800-talets England, inklusive den älskade romanen ’Pride and Prejudice’. Den är en av de mest populära romanerna i den engelska litteraturen och är känd för sina karaktärer, inklusive den livfulla Elizabeth Bennet och den stolta Mr. Darcy. Austens förmåga att skildra komplexa mänskliga relationer, sociala normer och klassskillnader är anledningen till att hennes verk fortsätter att läsas och älskas över hela världen, mer än två århundraden efter hennes död.


Nästa fråga: