Vem var Nils Dacke?

Vem var Nils Dacke?

  1. En svensk kung
  2. En rebellledare
  3. En berömd vetenskapsman

Rätt svar:

Nils Dacke var en rebellledare.

Fördjupning i: Nils Dacke

Nils Dacke var en bonde och ledaren för det största och mest kända bondeupproret i Sveriges historia, känt som Dackefejden (1542-1543). Dacke och hans anhängare, kända som ”Dackes män”, opponerade sig mot Gustav Vasas försök att stärka den centrala regeringens makt och införa protestantism i landet.

Trots att Dackefejden slutade i nederlag för Dacke och hans män, har Dacke blivit en symbol för motstånd mot centrala myndigheter och försvaret av lokal autonomi och traditionella levnadssätt. Han är fortfarande en viktig figur i sydsvensk folkkultur.


Nästa fråga: