Vilken är den längsta floden i världen?

Vilken är den längsta floden i världen?

  1. Nilen
  2. Amazonfloden
  3. Yangtze

Rätt svar:

Nilen är den längsta floden i världen.

Fördjupning i: Vilken är den längsta floden i världen?

Nilen, som sträcker sig över 6,650 kilometer, är allmänt erkänd som den längsta floden i världen. Den flyter genom nordöstra Afrika, främst genom Egypten och Sudan, och är en livsnerv för de samhällen som finns längs dess stränder. Nilen har spelat en avgörande roll i historien om antika civilisationer, särskilt det forna Egypten, där den var central för jordbruket och kulturens utveckling.


Nästa fråga: