Vilken är den största planeten i vårt solsystem?

Vilken är den största planeten i vårt solsystem?

  1. Saturnus
  2. Neptunus
  3. Jupiter

Rätt svar:

Jupiter är den största planeten i vårt solsystem.

Fördjupning: Vilken är den största planeten i vårt solsystem?

Jupiter är den största planeten i vårt solsystem, känd för sin imponerande storlek och dess karaktäristiska röda stormfläck. Den har en diameter på cirka 139,822 kilometer, vilket gör den betydligt större än alla andra planeter i solsystemet. Jupiter är en gasjätte, vilket innebär att den mestadels består av gaser som väte och helium.

Den här planeten är inte bara känd för sin storlek utan också för sitt fascinerande system av ringar och månar, inklusive de fyra stora månarna Io, Europa, Ganymedes och Callisto, kända som Galileiska månarna. Dessa månar upptäcktes först av Galileo Galilei och är intressanta både för deras egna unika geologiska egenskaper och för vad de kan berätta om Jupiters historia och sammansättning.

Att studera Jupiter ger astronomer viktig information om solsystemets bildande och utveckling. Dess enorma massa påverkar andra objekt i solsystemet genom dess starka gravitationsfält, och den spelar en viktig roll i att skydda de inre planeterna från asteroider och kometer.


Nästa fråga: