Vilken är Sveriges längsta älv?

Vilken är Sveriges längsta älv?

  1. Göta älv / Klarälven
  2. Dalälven
  3. Umeälven

Rätt svar:

Göta älv / Klarälven är Sveriges längsta älv.

Fördjupning i: Vilken är Sveriges längsta älv?

Göta älv / Klarälven systemet utgör tillsammans Sveriges längsta älvsträckning. Den börjar i de norska fjällen, flyter genom Värmland som Klarälven för att sedan bli Göta älv vid Vänerns utlopp och fortsätter till Göteborg där den mynnar ut i Kattegatt. Denna mäktiga vattenväg har spelat en viktig roll i Sveriges historia, inte bara som en transportled utan också för energiproduktion och som livsnerv i de regioner den passerar.

Älvens längd och dess flöde har varit avgörande för etableringen av samhällen längs dess stränder samt för utvecklingen av industri och jordbruk i dess närhet. Klarälven-Göta älvs vattensystem är även en källa till vattenkraft, vilket bidrar till Sveriges elproduktion. Dess rika ekosystem stöder en mångfald av växt- och djurliv, vilket gör den till en viktig naturresurs för Sverige.


Nästa fråga: