Vilken planet är känd som den röda planeten?

Vilken planet är känd som den röda planeten?

  1. Mars
  2. Venus
  3. Jupiter

Rätt svar:

Mars är den planet i vårt solsystem som är känd som den röda planeten.

Fördjupning i: Vilken planet är känd som den röda planeten?

Mars har fått sitt namn på grund av sin karakteristiska röda färg, som är resultatet av järnoxider (rost) på planetens yta. Mars är den fjärde planeten från solen och har fascinerat människor i århundraden. Den har varit föremål för vetenskaplig forskning och utforskning med rymdsonder, och den har även inspirerat många science fiction-berättelser.

Mars har en tunn atmosfär som huvudsakligen består av koldioxid. Planeten har polaris och kanaler som tidigare gav upphov till teorier om möjligt liv eller tidigare liv på Mars. Utforskningen av Mars fortsätter, och det finns många framtida planer och uppdrag för att lära oss mer om denna röda värld.


Nästa fråga: