Vilken svensk uppfinnare skapade dynamiten?

Vilken svensk uppfinnare skapade dynamiten?

  1. John Ericsson
  2. Alfred Nobel
  3. Gustaf Dalén

Rätt svar:

Alfred Nobel är uppfinnaren av dynamiten.

Fördjupning i: Vilken svensk uppfinnare skapade dynamiten?

Alfred Nobel, en svensk kemist, ingenjör och uppfinnare, skapade dynamiten. Han patenterade dynamiten år 1867, en uppfinning som revolutionerade bygg- och demoleringsteknikerna i världen. Dynamit används än idag inom byggnadsbranschen, gruvdrift och infrastrukturprojekt. Nobels uppfinning var en säkrare form av den instabila nitroglycerinen. Hans arbete lade grunden för det moderna användandet av högexplosiva ämnen.

Intressant nog ledde Nobels oro över hur hans uppfinning skulle påverka världen till inrättandet av Nobelprisen. Efter att ha sett en felaktig nekrolog som kallade honom ”dödens handlare”, beslutade Nobel att hans arv skulle vara en uppmuntran till vetenskapliga, litterära och fredliga framsteg snarare än destruktion. Således grundades Nobelpriset efter hans död, som ett sätt att hedra individer och organisationer som bidragit till mänsklighetens välfärd.


Nästa fråga: