Vilken valuta används i Japan?

Vilken valuta används i Japan?

  1. Yuan
  2. Dollar
  3. Yen

Rätt svar:

Yen är valuta i Japan.

Fördjupning i: Vilken valuta används i Japan?

Yen är den valuta som används i Japan. Yen infördes som en valutaenhet i Japan år 1871 och har sedan dess varit landets officiella valuta. Yen är också en av de mest omsatta valutorna i världen och används ofta som en reservvaluta av andra länder och centralbanker. Yenmynt och sedlar finns i olika valörer och är en viktig del av Japans ekonomi. Japanska företag och produkter har också en stor inverkan på den globala ekonomin, och yen används ofta i internationella transaktioner och handel.


Nästa fråga: