Vilket år började andra världskriget?

Vilket år började andra världskriget?

  1. 1935
  2. 1937
  3. 1939

Rätt svar:


Andra världskriget bröt ut år 1939.

Fördjupning: Vilket år började andra världskriget?

Andra världskriget, som var en global konflikt som involverade många länder runt om i världen, bröt ut den 1 september 1939. Detta skedde när Nazityskland, under ledning av Adolf Hitler, invaderade Polen. Detta angrepp på Polen ledde till att Storbritannien och Frankrike förklarade krig mot Tyskland den 3 september 1939, vilket markerade början på andra världskriget.

Andra världskriget pågick i sex år och resulterade i enorma förluster av människoliv och materiell förstörelse. Det var en av de mest förödande konflikterna i mänsklighetens historia och hade en djupgående påverkan på världspolitiken, samhällen och kulturen under och efter kriget.


Nästa fråga: