Vilket är det största landet i världen till ytan?

Vilket är det största landet i världen till ytan?

  1. Ryssland
  2. Kanada
  3. Kina

Rätt svar:

Det största landet i världen till ytan är Ryssland.

Fördjupning i: Vilket är det största landet i världen till ytan?

Ryssland sträcker sig över en yta av mer än 17 miljoner kvadratkilometer, vilket gör det till det största landet i världen till ytan. Landet sträcker sig från Europa till Asien och gränsar till 14 andra länder. Ryssland har en lång och komplicerad historia, med många olika kulturer och folkgrupper som har påverkat landet under årens lopp. Landets ekonomi är starkt beroende av naturresurser som olja, gas och metall, och landet är en viktig aktör på världsmarknaden.


Nästa fråga: