Vilket år föll Berlinmuren?

Vilket år föll Berlinmuren?

  1. 1987
  2. 1989
  3. 1991

Rätt svar:

Berlinmuren föll år 1989.

Fördjupning i: Berlinmurens fall

Berlinmuren, som var en symbol för det Kalla Kriget och delningen av Tyskland, uppfördes 1961 och separerade Öst- och Västberlin. Murens fall den 9 november 1989 blev en av de mest betydande händelserna i slutet av 1900-talet och ledde till Tysklands återförening.

Händelsen blev ett kraftfullt symboliskt ögonblick för frihet och var början på slutet för Sovjetunionens inflytande i Östeuropa. Murens fall kom efter veckor av civila protester och förändringar i den östtyska regeringens politik. Det firas nu som en av de största triumferna för mänskliga rättigheter och frihet i modern historia.


Nästa fråga: