Vilket år gick Sverige med i Europeiska unionen (EU)?

Vilket år gick Sverige med i Europeiska unionen (EU)?

  1. 1992
  2. 1994
  3. 1995

Rätt svar:

Sverige gick med i Europeiska unionen (EU) år 1995.

Fördjupning: Sveriges medlemskap i Europeiska unionen

Sverige blev medlem i Europeiska unionen (EU) den 1 januari 1995. Beslutet att ansluta sig till EU kom efter en folkomröstning som hölls den 13 november 1994, där en majoritet av svenska folket röstade för medlemskap. Sveriges inträde i EU markerade en betydande förändring i landets utrikes- och inrikespolitik, eftersom det innebar att landet blev en del av en större politisk och ekonomisk union.

Medlemskapet i EU har påverkat Sverige på många sätt, inklusive tillgång till den inre marknaden, som har underlättat handel och ekonomisk integration med andra medlemsländer. Dessutom har Sverige varit delaktigt i EU:s beslutsprocesser och politikområden som rör miljö, säkerhet och mänskliga rättigheter. Sveriges engagemang i EU har också medfört utmaningar, som att balansera nationella intressen med de gemensamma målen för unionen.


Nästa fråga: