Vilket år grundades FN (Förenta Nationerna)?

Vilket år grundades FN (Förenta Nationerna)?

  1. 1942
  2. 1945
  3. 1950

Rätt svar:

FN (Förenta Nationerna) grundades 1945.

Fördjupning i: Vilket år grundades FN (Förenta Nationerna)?

Förenta Nationerna, ofta kallat FN, är en internationell organisation som grundades den 24 oktober 1945. Syftet med organisationen är att främja internationell fred och säkerhet, utveckla vänskapliga förbindelser mellan nationer samt att arbeta för social framsteg, bättre levnadsvillkor och mänskliga rättigheter.

FN:s grundande var ett direkt svar på de förödande händelserna under Andra världskriget, med målet att förhindra framtida krig och konflikter. Organisationen ersatte Nationernas Förbund och inleddes med 51 medlemsstater; idag har den nästan universell medlemskap med över 190 länder.

FN:s arbete omfattar en mängd olika områden, inklusive fredsbevarande, konfliktlösning, mänskliga rättigheter, utveckling och humanitär hjälp. Organisationens högkvarter ligger i New York, USA, och den har flera underorganisationer och program som arbetar med specifika frågor, såsom WHO (Världshälsoorganisationen), UNICEF (Förenta nationernas barnfond) och UNESCO (FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur).

FN:s arbete och dess olika organ och agenturer har haft betydande påverkan världen över, från att hantera globala hälsokriser och humanitära kriser till att främja hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Organisationen fortsätter att spela en central roll i internationella relationer och globala ansträngningar för en bättre och mer fredlig värld.


Nästa fråga: