När gick Sverige med i EU?

När gick Sverige med i EU?

  1. 1995
  2. 2000
  3. 1985

Rätt svar:

Sverige inträdde i EU år 1995.

Fördjupning i: När gick Sverige med i EU?

Sverige blev en medlem av Europeiska unionen (EU) den 1 januari 1995. Detta inträde markerade en betydande förändring i landets politiska och ekonomiska landskap. Sverige, tillsammans med Finland och Österrike, gick med i EU under dess fjärde utvidgningsomgång. Medlemskapet följde efter en folkomröstning som hölls i Sverige 1994, där en majoritet av de röstberättigade medborgarna röstade för att ansluta sig till EU.

Sveriges anslutning till EU innebar en större integration med de andra medlemsstaterna, vilket påverkade allt från handel och ekonomi till lagstiftning och inrikespolitik. EU:s inre marknad möjliggör fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital mellan medlemsländerna, vilket har lett till ökad handel och samarbete över gränserna.


Nästa fråga: