Vilket år var slaget i Lützen?

Vilket år var slaget i Lützen?

  1. 6 november 1632
  2. 6 november 1782
  3. 6 februari 1731

Rätt svar:

Slaget vid Lützen var alltså den 6 november 1632.

Fördjupning i: Vilket år var slaget i Lützen?

Slaget vid Lützen, en av de mest betydelsefulla händelserna under det Trettioåriga kriget, ägde rum den 16 november 1632. Detta slag är särskilt anmärkningsvärt i svensk historia på grund av att den svenske kungen Gustav II Adolf stupade i striden. Hans död markerade en vändpunkt i kriget och var en stor förlust för den svenska armén och hela nationen.

Slaget vid Lützen utkämpades mellan den svenska armén, under ledning av Gustav II Adolf, och en kejserlig armé ledd av Albrecht von Wallenstein. Trots kungens död och de stora förlusterna på båda sidor, slutade slaget med en taktisk seger för svenskarna. De lyckades hålla fältet mot de kejserliga styrkorna, men segerpriset var högt, vilket ledde till att slaget har klassificerats som en pyrrhusseger. En pyrrhusseger innebär att segern har uppnåtts till en så hög kostnad att den nästan är lika skadlig som ett nederlag.

Slaget vid Lützen är känt för sin intensitet och det svåra väderförhållandena, med tjock dimma och rök som försvårade synligheten. Detta slag har gått till historien inte bara för sin militära betydelse utan även för sin symboliska betydelse för den svenska stormaktstiden och Gustav II Adolfs roll som militär ledare och innovatör. Efter hans död fortsatte kriget i ytterligare 18 år, och Sverige behöll sin position som en av de ledande makterna i Europa.


Nästa fråga: