Vilket är världens längsta flod?

Vilket är världens längsta flod?

  1. Yangtze
  2. Amazonfloden
  3. Nilen

Rätt svar:

Nilen är världens längsta flod.

Fördjupning: Vilket är världens längsta flod?

Nilen, som sträcker sig över flera länder i nordöstra Afrika, är allmänt känd som världens längsta flod. Dess exakta längd har varit föremål för debatt, men den uppskattas vara cirka 6,650 kilometer lång. Nilen är avgörande för livet längs dess sträckning, särskilt i Egypten, där den historiskt har varit en livlina för både civilisationens framväxt och nutida samhällen.

Floden Nilen erbjuder inte bara vatten för jordbruk och dricksvatten utan är också en viktig källa för elektricitet genom dammar som Aswandammen. Dessutom är Nilen en central del i Egyptens historia och kultur, och har spelat en nyckelroll i dess utveckling genom årtusendena.

För äventyrslystna resenärer erbjuder en resa längs Nilen en unik inblick i det gamla och moderna Egypten, med dess rika historia och pulserande nutida kultur.


Nästa fråga: