Vilket grundämne har den kemiska beteckningen Hg?

Vilket grundämne har den kemiska beteckningen Hg?

  1. Kvicksilver
  2. Guld
  3. Helium

Rätt svar:

Kvicksilver har den kemiska beteckningen Hg.

Fördjupning i: Vilket grundämne har den kemiska beteckningen Hg?

Kvicksilver, som är ett metalliskt grundämne, har den kemiska beteckningen ’Hg’ från dess latinska namn hydrargyrum. Det är känt för att vara flytande vid rumstemperatur och har använts i en rad olika tillämpningar genom historien, inklusive termometrar och barometrar. På grund av dess toxicitet har användningen av kvicksilver minskat i modern tid, speciellt i medicinsk och hushållsutrustning.


Nästa fråga: