Vilket grundämne i det periodiska systemet har den kemiska symbolen ’Fe’?

Vilket grundämne i det periodiska systemet har den kemiska symbolen ’Fe’?

  1. Helium
  2. Oxygen
  3. Järn

Rätt svar:

Det rätta svaret är Järn.

Fördjupning i: Vilket grundämne har den kemiska symbolen ’Fe’?

’Fe’ är den kemiska symbolen för järn i det periodiska systemet. Denna symbol härstammar från det latinska ordet för järn, ”Ferrum”.

Järn är ett av de mest förekommande elementen på jorden och har en viktig roll i vår dagliga tillvaro. Det är en central komponent i stål, vilket är en legering av järn och kol samt eventuella andra element.

Järn har historiskt haft stor betydelse för mänsklighetens utveckling. Det var användningen av järn som markerade början på järnåldern, en period där människor övergick från att använda brons till järn för verktyg och vapen.

Järnets unika egenskaper, såsom dess styrka och flexibilitet, har gjort det till ett viktigt material inom många områden. Det har varit avgörande för byggandet av allt från broar och byggnader till transportmedel och hushållsapparater.

För att förstå järns betydelse i vår moderna värld räcker det med att titta runt oss. Många av de strukturer och verktyg vi använder dagligen skulle inte vara möjliga utan detta viktiga element.


Hittar du något faktafel i: Vilket grundämne har den kemiska symbolen ’Fe’?

Om du hittar något faktafel som smygit sig in på grund av den mänsliga faktorn får du gärna tipsa oss om det så vi kan rätta till det. Stort tack på förhand! Tillsammans får vi bättre frågesport.


Nästa fråga: