Vilket landskap ligger Stockholm i?

Vilket landskap ligger Stockholm i?

  1. Både Uppland och Södermanland
  2. Bara Uppland
  3. Bara Södermanland

Rätt svar:

Stockholm ligger i både Uppland och Södermanland.

Fördjupning i: Vilket landskap ligger stockholm i?

På Västerlånggatan i Gamla stan i Stockholm kan du hitta en skylt som markerar en gräns mellan Uppland och Södermanland. Det är det väldigt få som vet om konstigt nog. Många vandrar bara förbi skylter utan att ha hört talas om den. Dock ligger gränsen idag längs Slussen mellan Gamla stan och Södermalm. Så befinner du dig i Gamla stan så är du alltså i Uppland medan du är i Södermanland om du är på Södermalm.


Nästa fråga: