Vilket parti hette fram till 1967 SKP?

Vilket parti hette fram till 1967 SKP?

  1. Kristdemokraterna
  2. Moderaterna
  3. Vänsterpartiet

Rätt svar:

Vänsterpartiet.

Fördjupning i: Vilket parti hette fram till 1967 SKP?

Det partiet som fram till 1967 var känt som SKP, eller Sveriges kommunistiska parti, är det som idag är känt som Vänsterpartiet. Detta skifte i namn och identitet markerade en viktig punkt i partiets historia. Ursprungligen grundat som Sveriges socialdemokratiska vänsterparti 1917, blev det senare känt som Sveriges kommunistiska parti efter en splittring inom Socialdemokraterna. Under den perioden var partiet starkt influerat av Sovjetunionens kommunistiska modell och dess politik.

1967 var ett betydelsefullt år för partiet, då det beslutade att byta namn till Vänsterpartiet Kommunisterna (VPK). Detta namnbyte reflekterade en vilja att modernisera och anpassa sig till förändrade politiska realiteter, inklusive ett försök att distansera sig från de mer dogmatiska och stalinistiska aspekterna av sin tidigare ideologi. Under de följande decennierna genomgick partiet ytterligare förändringar och utvecklade en mer demokratisk socialistisk och feministisk ideologi. På 1990-talet avlägsnades ordet ”kommunisterna” från partiets namn, vilket resulterade i det nuvarande namnet, Vänsterpartiet.

Dessa förändringar i namn och ideologi speglar en bredare trend inom europeisk vänsterpolitik under efterkrigstiden, där många tidigare kommunistiska eller marxistiska partier har sökt en mer pragmatisk och pluralistisk väg. Vänsterpartiets evolution från SKP till dess nuvarande form är en del av denna större historiska kontext.


Nästa fråga: